Varmt välkommen.



Här får du hjälp att

  • Få en större förståelse för dig själv och vem du är
  • Att göra aktiva val och agera i dina egna intressen
  • Hantera svårigheter och problem konstruktivt
  • Få bättre relationer
  • Öka ditt självförtroende och din självkänsla
  • Känna en större vitalitet

Förtroliga samtal och personlig utveckling


Erik Trygg
Psykoterapi och Konsultation